Styrelsen

Målet med vår styrelse är blandade kompetenser och erfarenheter, men med en stabil grund och kamp för graffiti och en lika syn på konstnärlig frihet.

Anders Marcus
Ordförande
Anders är konstnär, spindoctor och avantgardist. Aktiv inom civilsamhället och driver Kista Ungdomsgård.

Marc Ljungström
Sekreterare
Marc är konstnär med rötter i graffitin. Även han aktiv inom civilsamhället och jobbar som fritidsledare.

Mari Yokoichi
Kassör
Mari har genom åren ägnat sig åt olika estetiska uttryck. Hon skapar med många olika medier såsom fotografi, måleri, installationer och började för något år sedan med graffiti. Hon har många års erfarenhet av föreningsarbete från kampsportsvärlden. Hållit i graffitiworkshops för barn 3-6 år.

Angelica Nielsen
Ledamot
Angelica är en väldigt engagerad och driftig tjej med en stark passion för graffiti som uttryck.
Hon målar själv och har jobbat med ämnet öppna väggar sen ett år tillbaka samt drivit ett lokalt Graffitifrämjande på Västkusten!

Tobias Barenthin Lindblad
Suppleant
Tobias är författare och redaktör på förlaget Dokument Press. Han målade graffiti som tonåring och har sedan 1992 arbetat offentligt för graffiti i Sverige. Först som medgrundare till graffititidningen UP, sedan mitten av 1990-talet som föreläsare och graffitiworkshopledare.