Prissättning

Vi rekommenderar våra anslutna konstnärer att följa KRO:s (Konstnärernas riksorganisation) rekommendationer för arvoden. Samtliga siffror anges för F-skattare och är exklusive moms. KRO:s rekommendationer anger lägsta nivå. Det är alltså inte fel att ta mer betalt.

Timarvode ligger idag (2023) på 1 130 kr per timme (exkl moms) för F-skattare. Om resa och boende är aktuellt tillkommer det.

Om du ska göra ett framträdande tar du minst 3 400 kr för upp till 15 min, och 8 500 kr för upp till två timmar. Om framträdande/samtal är över två timmar är ersättningen för följande timmar minst 1 130 kr per påbörjad timme.

Om du medverkar i ett större sammanhang ska du förhandla fram ersättning utifrån arrangemangets förutsättningar och omfattningen av din medverkan.

För ett panelsamtal utgår arvode om minst 3 400 kr.

När du är i en skola och undervisar (grundskola, gymnasium, folkhögskola) är KRO:s rekommenderade arvoden som följer:

Om du gör ett längre uppdrag, minst tre månader, kan en anställning bli aktuell. Den rekommenderade månadslönen är då 32 000–50 000 kr brutto (A-skatt). KRO sätter nivån med hänsyn till utbildning, erfarenhet, ansvar, verksamhetsområde och tjänstens beskaffenhet.

Arbetsgivaren står för sociala avgifter, semesterersättning och avsättning för tjänstepension (4,5%). Vid fakturering (F-skatt) räknas beloppet för månadslön upp med femtio procent.

Du kan läsa mer här: https://www.kro.se/uppdrag-och-ers%C3%A4ttningar/

Rent allmänt är det bra att tänka på tydlighet i din kommunikation med beställaren:

I slutändan är alla uppdragsersättningar frågan om en förhandling mellan beställare och utförare. Med erfarenhet kommer också högre ersättningar, både för att du som konstnär fått mer erfarenhet och blivit duktigare, och för att du fått mer erfarenhet av förhandling.

Vi på GF hjälper dig gärna med tips inför förhandlingar.