VIKARBYN – Vikarbysågen

Material: Ett gammalt sågverk med flera väggar att måla på.
Adress: Skyltat till; Vikarbysågen.