Om GF

Graffiti kallas ibland världens största konströrelse. Trots graffitins stora popularitet världen över saknas kunskap om denna konstform i Sverige.

Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck och för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande konstnärliga uttryck lokalt, på riks och på internationell nivå.

För att göra det möjligt krävs kontaktytor mellan konstnärer och publik. Först och främst behöver alla svenska städer öppna väggar. Graffitifrämjandet arbetar också för att svenska städer ska utarbeta toleranspolicy som innefattar graffiti och gatukonst som välkomna inslag i stadsbilden.

➜ Läs våra stadgar: stadgar_graffitifraemjandet_20170627 [pdf]