Styrelsen

Målet med vår styrelse är blandade kompetenser och erfarenheter, men med en stabil grund och kamp för graffiti och en lika syn på konstnärlig frihet.

Martin Lexelius
Ordförande
Frontend-utvecklare och typsnittsdesigner, kommer från Skåne och började sin bana som graffitimålare på mitten av 80-talet. Han har en bakgrund inom illustration, design och billackering. Martin målar fortfarande.

Hugo Röjgård
Ledamot
Konstvetare som bland annat forskat om gatukonstbegreppet och Banksy. Hugo fann graffitin och gatukonsten runt 2006 då han bodde i Melbourne, Australien. En stad som är vida känd för sin gatukonst och sitt färgglada och omväxlande gaturum. Han jobbar som föreläsare, skribent och fotograf och har tidigare jobbat på bland annat Statens konstråd. 2007 började han jobba med stenciler och sprayfärg för att senare övergå till graffiti, han jobbar även med andra medium och stilar.

Robin Rundström
Ledamot
Robin intresserade sig för graffiti tidigt genom ett allmänt intresse för konst. Graffitins särställning i politiken har engagerat och drivit Robin. Sedan 2010 har han varit aktiv i olika lokalavdelningar till Graffitifrämjandet och var bland annat med och drev igenom den öppna väggen i Nyköping. Är numera bosatt och aktiv i Uppsala.

Anton Pregnan
Ledamot
Anton blev intresserad av graffiti tidigt 2000-tal. Verksam konstnär och gör offentliga utsmyckningar. Anton är en del av konstkollektivet Woodhill Studios, har medverkat i Snösätra Hall of Fame och varit huvudsamordnare på Springbeat 2017.

Giannino Palomera
Ledamot
Nino är writer med ett stort intresse för gatukonst och var med och startade podden Andra Sidan Spåret. Utöver detta gör han (och medverkar i) musikvideos med graffiti- och hiphopanknytning. Han har ett stort engagemang i det graffitifrämjande arbetet.

David Roos
Ledamot
David har alltid haft en stor skaparglädje och ett långt gående bildintresse som 2010 spred sig till gatan och väggmåleriet. Han har sedan dess experimenterat med många olika utryck och medium, inne i ateljén lika väl som ute i offentligheten.

Tony Axelsson
Ledamot
Tony kom i kontakt med graffiti 1992 i Nacka redan som nioåring. Idag samlar han på skisser och driver en podcast om graffiti. Till vardags arbetar Tony som lärare och är engagerad i graffiti på sociala medier och politiskt.

Johan Lundborg
Ledamot
Johan började måla graffiti 2007 och är verksam som konstnär. Han älskar tags och bokstäver och engagerar sig i graffitirelaterade sammanhang.