JÖNKÖPING – Esplanadbron och Vätterstranden

Det finns två öppna väggar för att måla laglig graffiti i Jönköping:

Det är inte längre tillåtet att måla i gångtunneln vid Talavidsskolan (under Junegatan i korsningen med Dunkehallavägen).