HELSINGBORG – PixlaPiren

Storlek: 150 m fördelat på ca tio olika väggar med olika höjd.
Adress: Oceanhamnen (Gamla Oslopiren), Helsingborg.