BORÅS - Magasinsgatan 8

Storlek: L=50 H=3, L=ca 30 H= varierande, 0,75-3
Material: Skivmaterial respektive putsad mur.

Den råa stenmuren på platsen är inte del av den öppna väggen, men kan komma att inkluderas genom att täckas med skivor under 2018-19. För den som vill prova på att måla rekommenderas den putsade, lägre ytan i första hand, då den stora väggen lämpar sig bra för större verk.

Öppettider: Alltid öppet
Adress: Magasinsgatan 8, Borås.
Mer info: boras.se/magasinsgatan8