Gatuforskning

Har du forskat om graffiti, gatukonst eller intilliggande konstnärliga uttryck och vill dela med dig av dina resultat?

Graffitifrämjandet kommer att skapa en sida där vi vill samla uppsatser och artiklar från C-nivå och högre. För att främja forskning inom dessa konstformer tror vi att det är bra att ha en plats där man försöker samla det som hittills skrivits. Vi får ofta uppsatser och artiklar skickade till oss och har själva märkt att det kan vara svårt att få en överblick av tidigare forskning då dessa ofta ligger i olika databaser kopplade till olika universitet och liknande. Vi tror att det finns mycket som vi hittills inte hittat och att dessa på en samlad plats skulle kunna gynna andra som forskar eller vill lära sig mer om graffiti och gatukonst. Detta är också en reaktion mot oseriösa och ovetenskapliga rapporter och annat som då då florerar.

För att bidra till vår gatuforskning skickar du din uppsats/artikel tillsammans med ditt namn och ett par rader om dess inriktning till: info@graffitiframjandet.se

Vi polisanmäler CSG

CSG

Igår meddelade Datainspektionen att man beslutat lägga ned sin utredning mot väktarbolaget CSG, som var anklagade för att ha upprättat ett olagligt fotoregister med graffitimålare.

Eftersom Datainspektionens befogenheter inte sträcker sig längre än till att fråga företaget om registret existerar, så väljer Graffitifrämjandet nu att göra en egen polisanmälan om brott mot personuppgiftslagen. Polisen har de befogenheter som krävs för att göra en kvalificerad utredning om brott.

Continue reading

Tryggare Sverige

Lobbyorganisationen Tryggare Sverige släppte en rapport som blev högst omdiskuterad på grund av dess brister. Bland annat riktade Brottsförebyggande rådet svidande kritik.

Graffitifrämjandet bistår även Mad c, vars foto Tryggare Sverige använt olovligen på framsidan av sin rapport. Ett juridiskt ombud är kontaktat och början på en process är inledd.

Även det mediegranskande programmet Medierna i P1 gjorde ett reportage om att medier så okritiskt rapporterat om rapporten.

“Manipulerad graffitibild
Som man frågar får man svar, brukar det ju heta. Och manipulera med svarsalternativen i en undersökning hör till ett av det mer effektiva sätten för den som vill domptera mediebilden och få just sin fråga uppmärksammad och helst också vinklad på bästa sätt. För att försäkra sig om att svaren ska bli som du vill kan man laborera med olika modeller. Men frågan är om inte organisationen Tryggare Sverige slagit något slags rekord i manipulering av svarsalternativen när man helt enkelt plockade bort möjligheten att svara på ena hållet av skalan.”

Pressmeddelande: Graffitifrämjandet ställer in medverkan i oseriös debatt hos Tryggare Sverige

Lobbyorganisationen Tryggare Sverige presenterar på måndag en rapport som hävdar att öppna väggar för graffiti leder till ökad skadegörelse i dess närområdet. Idag fredag 23 januari är dock inte rapporten klar enligt dess huvudförfattare (se bifogad korrespondens med kriminologstuderande rapportförfattaren och Rossana Dinamarca riksdagsledamot i Vänsterpartiet). Graffitifrämjandet ställer sig mycket kritisk till hur rapporten genomförts och dess slutsatser. Med anledning av detta och att vi inte fått ta del av rapporten inför ett samtal om den så väljer vi att ställa in vår medverkan i panelsamtalet som Tryggare Sverige anordnar.
Continue reading

Öppna väggar på Södermalm!

Södermalm ska ordna två väggar

Det formella beslutet fattades på torsdagskvällen när politikerna i nämnden klubbade verksamhetsplanen för 2015.

Beslutet innebär att stadsdelsförvaltningen nu börjar jobba med att skapa två lagliga väggar för graffiti på Södermalm.

Enligt Birgitta Sevefjord (V), gruppledare för Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden, ska väggarna vara igång under det här året.

– Vi vet att Graffitifrämjandet och andra redan har föreslagit ett antal väggar så jag kan inte tänka mig att det behöver ta så lång tid. Det vore ju fantastiskt om vi hade ett skarpt förslag framåt våren, säger Birgitta Sevefjord.

Källa, Stockholmdirekt.se

Vi välkomnar detta och hjälper gärna till med arbetet med att realisera förslaget.

Även SVT rapporterar om nyheten.

The G-word : virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti / Jacob Kimvall

Det senaste inom graffitiforskning: The G-word : virtuosity and violation, negotiating and transforming graffiti / Jacob Kimvall

GWord_cover_small-460x659

Jacob disputerade i december 2014 från konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet och är nu “Dr. Graff”, han är också en del av Graffitifrämjandets rådgivande grupp och en av grundarna till föreningen. Hör Jacob berätta om sin forskning i P1 programmet Nordegren & Epstein från den 29e december.

Jacob har även tidigare givit ut boken Noll tolerans – Kampen mot graffiti (2012).
Se länk till höger.

Pressmeddelande

Nolltoleransen slopad – här kan vi ha öppna väggar för graffiti i Stockholm

Den nya majoriteten talade i sin gemensamma plattform om att de nu kommer att slopa nolltoleransen mot graffiti. Riksteatern tog tillsammans med förlaget Dokument Press fram en rapport om var det skulle vara lämpligt att uppföra öppna väggar i Stockholm, en rapport som nu är aktuell för samtal i den nya majoriteten.

– Vi är väldigt glada över att nolltoleransen försvinner. Detta är något som Graffitifrämjandet, sedan starten 2011 dagligen har arbetat för. Stockholm stad har fram till nu utövat censur vilket gör att man nu har många förlorade år att ta igen, säger Hugo Röjgård ordförande för Graffitifrämjandet.

– Viktigt att komma ihåg är att detta är ett delmål. Det är nu viktigt att staden tar steget fullt ut och infriar löften om öppna väggar, säger Hugo Röjgård ordförande för Graffitifrämjandet.

– Vi hoppas kunna bidra med kunskap och att vara en länk mellan de som målar och politiker för att kommande arbete ska bli så bra som möjligt, säger Hugo Röjgård ordförande för Graffitifrämjandet.

Rapporten:
http://issuu.com/graffitiframjandet/docs/aots_lagligavaggar_small/3?e=8282389/2491791

Om Graffitifrämjandet:
Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck och för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande konstnärliga uttryck lokalt, på riks och på internationell nivå. För att göra det möjligt krävs kontaktytor mellan konstnärer och publik. Först och främst behöver alla svenska städer öppna väggar. Graffitifrämjandet arbetar också för att svenska städer ska utarbeta toleranspolicy som innefattar graffiti och gatukonst som välkomna inslag i stadsbilden. Graffitifrämjandet är en del av Riksteatern.

Kontakt:
Hugo Röjgård ordförande Graffitifrämjandet
073-726 67 03

Mathias Leveborn
073 963 25 01

GF Nyköping på SKLs kulturkonferens

Nu är jag precis hemkommen från Umeå och SKLs kulturkonferens. Vi i Graffitifrämjandet Nyköping blev tillfrågade att prata för de medverkande på konferensen med temat Kommunikation och samverkan. Jag och Linn fick 5 minuter på oss förklara varför alla kommuner borde tillåta öppna väggar, utifrån ett yttrandefrihetsperspektiv. Responsen var delad men merparten av de som reagerade var positiva!

Vi hoppas att vi kommer få möjligheter att få sprida vårt budskap i fler forum och vi ser detta som ett viktigt steg i att öppna dialogen för öppna väggar.

Fred
Robin Rundström