Guldkannan 2014

I fredags tilldelades Tony Lorenzi vårt hederspris Guldkannan.

Priset Guldkannan instiftades 2012 och är ett pris som delas ut av Graffitifrämjandet till personer och aktörer som främjar konst och skapande i det offentliga rummet.

mobilkamera 036

Guldkannan 2014 tilldelas Tony Lorenzi

Motivering: Tony har genom sitt engagemang outtröttligt främjat graffiti och gatukonst i Västerås med omnejd under flera år. Som grundare av Här Får Man ”HFM” har Tony varit regionens talesperson och främsta namn i arbetet med att få till stånd öppna väggar. 2012 fick så Västerås en stor vägg, mycket tack vara Tony. HFM anordnade även workshops, gatukonstvandringar, bussresor till öppna väggar, föreläsningar andra evenemang för såväl privatpersoner som organisationer, skolor, fritidsgårdar och företag. HFM har varit en stor inspirationskälla för arbetet och utvecklingen av Graffitifrämjandet.
Tony Lorenzi valde att avsluta arbetet med HFM under 2014 och gå vidare med andra åtaganden och sitt eget konstnärsskap som under året bland annat ledde till en utställning i New York och att gator runt om i landet fick nya, bättre namn. Genom Guldkannan vill vi hedra och uppmuntra det som varit och det som komma skall.

Big up Tony!

/Graffitifrämjnadets styrelse

Årets tunga Guldkanna är gjord av konstnären ’MAG’, instagram: mag_oldgoldgraffiti

Nytt gällande Stora Subtopiaväggen!

Förra hösten och nu under våren har Subtopia haft Stora Subtopiaväggen öppen i stort sett varje söndag. Under denna tid har flertalet alternativ dykt upp i Stockholmsområdet, däribland Lilla Subtopiaväggen vilket har resulterat i lägre antal besök. Därför beslutar vi nu att från och med 1 juli endast öppna väggen vid förfrågan. Det innebär att det är möjligt att väggen kan användas både vardagar och helger om området är ledigt. Subtopias aktörer kan använda väggen gratis för icke kommersiellt bruk. Även för medlemmar med giltiga medlemskort (utfärdat av riksteatern) i Graffitifrämjandet är detta helt gratis. Skicka din förfrågan till emelie.envall@subtopia.se. Är du inte medlem? Klicka på länken http://graffitiframjandet.se/kontakt/bli-medlem/

Pinsamt, okunnigt och ignorant

Under gårdagen offentliggjordes det förslag om öppna väggar på Södermalm som vi och många med oss sett fram emot. Vi fick en kalldusch. Hur är det möjligt att komma med med två förslag som inte går att beskriva som annat är Sveriges MINSTA väggar (9×2 meter). Den ena dessutom föreslagen att placeras i Södermalms mörkaste hörn.

De som har tagit fram förslaget har (hör och häpna) varit på besök på Subtopia och i Nyköping. Vid Subtopia finns det två väggar, den stora ca 75 meter (som vi var med och initierade och byggde) och den lilla ca 30 meter, båda 2,4 meter höga. I Nyköping finns det 60 x 2 meter (2 meter är dock egentligen i lägsta laget..). Trots besök vid dessa har man alltså kommit fram till att det för Södermalm (!) skulle räcka med två 9 metersväggar.

Detta sänder två tydliga signaler: 1 – Man har ingen kontakt med kulturen eller de som väggen och platsen i första hand är till för. Man kan därför inget om graffiti och har helt lyckats missa att det till stor del handlar om samarbete och gemenskap. 2 – Man sänder en tydlig signal till oss målare att vi är totalt oviktiga och att förslaget tas fram högst motvilligt.

Varför? Bra fråga, här har man chansen att göra något fantastiskt för Stockholm. Man kan skapa en ny typ av plats olikt någon annan i staden. Barn, pensionärer och alla där emellan kommer att ha glädje av en öppen vägg och folk kommer att ta omvägar till sina jobb för att se nya alster på väggarna.

Mattematik, 9×2 meter räcker till 1-2 målningar som tar mellan 2-5 timmar att göra. I Stockholm finns det ett par tusen målare som någon gång ibland skulle vilja måla på dessa väggar… Väntetiden skulle bli årslång. Perspektiv – när vi invigde den stora väggen vid Subtopia (som då var 90 x 2,4 meter) målades denna om helt och hållet 4 gånger om under två dagar, folk stod i kö.

Gör om och snälla, gör rätt.

Tips: Vår handbok om öppna väggar som finns i pdf-form här till höger.

Release 25 april!

 

25april_flyer

VÄGEN TILL VÄGGEN.

Release 25 april – Ny handbok guidar andra att skapa öppna graffitiväggar efter nolltoleransen.

Trots att graffiti brukar kallas för världens största konströrelse, saknar graffiti och gatukonst idag ytor att existera på. Men vid en öppen vägg kan människor mötas och uttrycka sig. Det blir en kontaktyta mellan unga och vuxna, traditionella konstnärer likväl som graffitimålare kan stå sida vid sida. 

“Graffiti är en konstform som ofta attraherar unga som inte deltar som kulturutövare i samhällets övriga kulturutbud och Studiefrämjandet vill vara en arena för dem som vill utöva konstformen på ett lagligt sätt. Graffiti är en tillåtande, folklig konstform som ofta ifrågasätter normer och är ett alternativ till konsten inom de etablerade institutionerna.” Johan Kellokumpu, Studiefrämjandet

Den 25 april släpps handboken, vilket firas med två öppna väggar där alla är välkomna att prova, lära och inspireras. Dagen börjar klockan 12.00 med workshops, färg, musik, guidade turer, fika och live-måleri. Klockan 13.00 blåser vi en fanfar för releasen av graffitifoldern som skapats i ett samarbete mellan: Graffitifrämjandet, Studiefrämjandet, Subtopia och med stöd av European Culture Foundation. Hugo Röjgård från Graffitifrämjandet, Karin Lekberg från Subtopia och Johan Kellokumpu från Studiefrämjandet berättar om boken och personer som idag driver öppna väggar kommer att tala om hur de gått tillväga.25 april släpper därför Subtopia, Graffitifrämjandet och Studiefrämjandet handboken som guidar om hur man framgångsrikt startar och driver öppna graffitiväggar. I samma veva firas det att nolltoleransen slopats. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst. 

”Vi hoppas att denna handbok kommer att hjälpa kommuner och andra att komma igång med arbetet kring öppna väggar, för varje kommun förtjänar en sådan öppen plats.” Hugo Röjgård, Graffitifrämjandet

Stockholms Fria tidning uppmärksammar boken.

NÄR?

Lördag 25 april, klockan 12.00-16.00

VAR?

Subtopias område i Alby, Botkyrka.

• Stora Subtopiaväggen på Albyvägen 38
• Lilla Subtopiaväggen utanför Rotemannavägen 10
• Release i Loftet, plan 5 på Rotemannavägen 10.
T-bana: Alby (röda linjen mot Norsborg)

 VAD?

12.00-16.00 Stora Subtopiaväggen öppen för fri målning
12.00-13.00 Graffitiworkshop vid Lilla Subtopiaväggen med Jimmy Rosenholm
12.00-12.30 Guidad tur i Subtopias utomhusgalleri
13.00-14.00 Release av handboken för öppna graffitiväggar
14.00-15.00 Väggseminarium med talare från Härnösand: Alveola Ämtling, Snösätra: Daniel Rohlin och Fredric Sanabria, Nyköping: Robin Rundström
15.30-16.00 Guidad tur i Subtopias utomhusgalleri
15.00-16.00 Graffitiworkshop vid Lilla Subtopiaväggen med Jimmy Rosenholm

Öppna väggar – för främjande av kultur och demokrati är framtagen av Subtopia, Graffitifrämjandet, Studiefrämjandet med stöd från European Culture Foundation. Bokens syfte är att bidra med goda råd och exempel som kan hjälpa kommuner och andra att komma igång med arbetet med öppna väggar. 

 

Årsmöte 2015

Hallå!
Här kommer kallelse till årsmöte för alla medlemmar i föreningen Graffitifrämjandet

 
KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE
Var med och påverka Graffitifrämjandets framtid. Skicka in motion, förslag till valberedning och delta på årsmötet. Det här är alla medlemmars möjligheter att delta i organisationen.

Datum: 18/4 2015
Tid: 13:00-16:00
Plats: Studiefrämjandets Riksförbund,
Rosenlundsgatan 54, 2 tr
Åka kommunalt: Pendeltåg till Södra station
Buss 4an till Södra station

Innan årsmötet kommer vi att genomföra en workshop för att diskutera Graffitifrämjandets organisationsstruktur. Mer information och inbjudan till detta kommer.

Dagordning
a) Årsmötets behöriga utlysande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av mötesordförande, mötessekreterare, samt justerare
d) Styrelsens verksamhetsberättelse
e) Revisionsberättelse
f) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
g) Fastställande av medlemsavgift i enlighet med 6 §
h) Verksamhetsplan
i) Val av ordförande
j) Val av kassör
k) Val av övriga styrelseledamöter och ev. ersättare
l) Val av revisor
m) Val av valberedning
n) Ev. propositioner och motioner

Motion
Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast den 4/4. Mejla motionen till felicia@graffitiframjandet.se

Vad är en motion?
Genom att skriva och lämna in en motion har du möjlighet att påverka vad Graffitifrämjandet kommer att jobba med och förbättra inom föreningen. Det kan vara en specifik fråga du tycker är viktig att den behandlas i föreningen eller t.ex. ett förslag på vad som borde förbättras eller införas. Det är en demokratisk rättighet och alla medlemmar har möjlighet att lägga motioner inför årsmöte.

Hur skriver man en motion?
Tänk på att skriva tydligt och kortfattat.
1. Rubrik (som talar om vad motionen handlar om)
2. Bakgrund (varför)
3. Syfte (motivering) Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör
4. Yrkande, skrivs i Att-satser Jag/Vi föreslår därför stämman besluta att:..
5. Avslutning (ort och datum då den skrevs samt undertecknas)

Förslag till valberedning
Förslag till Valberedningen mejlas till Jacob jacobkimvall@hotmail.com senast 20/3.

Anmälan
Vi ser gärna att ni anmäler er om ni tänker närvara vid årmötet. Anmäl er senast 10/4 till felicia@graffitiframjandet.se

Gatuforskning

Har du forskat om graffiti, gatukonst eller intilliggande konstnärliga uttryck och vill dela med dig av dina resultat?

Graffitifrämjandet kommer att skapa en sida där vi vill samla uppsatser och artiklar från C-nivå och högre. För att främja forskning inom dessa konstformer tror vi att det är bra att ha en plats där man försöker samla det som hittills skrivits. Vi får ofta uppsatser och artiklar skickade till oss och har själva märkt att det kan vara svårt att få en överblick av tidigare forskning då dessa ofta ligger i olika databaser kopplade till olika universitet och liknande. Vi tror att det finns mycket som vi hittills inte hittat och att dessa på en samlad plats skulle kunna gynna andra som forskar eller vill lära sig mer om graffiti och gatukonst. Detta är också en reaktion mot oseriösa och ovetenskapliga rapporter och annat som då då florerar.

För att bidra till vår gatuforskning skickar du din uppsats/artikel tillsammans med ditt namn och ett par rader om dess inriktning till: info@graffitiframjandet.se

Vi polisanmäler CSG

CSG

Igår meddelade Datainspektionen att man beslutat lägga ned sin utredning mot väktarbolaget CSG, som var anklagade för att ha upprättat ett olagligt fotoregister med graffitimålare.

Eftersom Datainspektionens befogenheter inte sträcker sig längre än till att fråga företaget om registret existerar, så väljer Graffitifrämjandet nu att göra en egen polisanmälan om brott mot personuppgiftslagen. Polisen har de befogenheter som krävs för att göra en kvalificerad utredning om brott.

Continue reading

Tryggare Sverige

Lobbyorganisationen Tryggare Sverige släppte en rapport som blev högst omdiskuterad på grund av dess brister. Bland annat riktade Brottsförebyggande rådet svidande kritik.

Graffitifrämjandet bistår även Mad c, vars foto Tryggare Sverige använt olovligen på framsidan av sin rapport. Ett juridiskt ombud är kontaktat och början på en process är inledd.

Även det mediegranskande programmet Medierna i P1 gjorde ett reportage om att medier så okritiskt rapporterat om rapporten.

“Manipulerad graffitibild
Som man frågar får man svar, brukar det ju heta. Och manipulera med svarsalternativen i en undersökning hör till ett av det mer effektiva sätten för den som vill domptera mediebilden och få just sin fråga uppmärksammad och helst också vinklad på bästa sätt. För att försäkra sig om att svaren ska bli som du vill kan man laborera med olika modeller. Men frågan är om inte organisationen Tryggare Sverige slagit något slags rekord i manipulering av svarsalternativen när man helt enkelt plockade bort möjligheten att svara på ena hållet av skalan.”