Ladda ner

Graffitifrämjandet har tillsammans med Studiefrämjandet och Subtopia släppt boken Öppna väggar som informerar om hur man startar och driver öppna graffitiväggar. Handboken berättar om hur och varför man bör jobba främjande med konstformerna graffiti och gatukonst.

oppnavaggar_20150504 [pdf]