Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet

Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status som konstnärligt uttryck. Vi arbetar också  för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst och närliggande uttryck både lokalt och på riksnivå. För att göra detta möjligt krävs kontaktytor mellan konstnärer och publik. Först och främst behöver alla svenska städer öppna väggar. Öppna väggar är ytor där alla medborgare äger rätten att skriva, rita och måla vad man vill inom ramen för yttrandefriheten.

ÖPPNA VÄGGAR
Eftersom det finns gott om gemensamt ägda väggar i svenska städer är det en enkel och billig åtgärd att helt enkelt ställa ett antal av dessa till oss medborgares förfogande. Graffitifrämjandet arbetar också för att svenska städer ska utarbeta en toleranspolicy som innefattar graffiti och gatukonst som välkomna och självklara inslag i stadsbilden. I en demokrati är det högt i tak och demokratins mångfald kräver tolerans av oss alla. Graffiti är en av många viktiga mångfaldsfrågor.

För ett utbyte mellan konstnärer och publik behövs också ateljéer, gallerier och andra utställningsmöjligheter. Dessa ska vara öppna för graffiti såväl som annan konst.
Graffitifrämjandet stödjer graffitikonstens utveckling och förnyelse. Det är viktigt att konstnärer får möjligheten att gå utanför ramarna och testa nya samarbeten.

Praktiskt handlar Graffitifrämjandets arbete om att stödja graffitiintresserade med råd om hur man till exempel ansöker om en öppen vägg. Vi deltar i debatten om graffiti i media och politiskt och ser till att vara den kunskapsbank om graffiti som samhället saknar. Graffitifrämjandet ska verka som ett paraply för alla graffiti-intresserade runtom i Sverige och en arena för utbyte av kunskap, erfarenhet och åsikter.

Vi har också en förmedling för våra medlemmar där man kan bli kontaktad angående beställningsuppdrag. Vi har skapat den för att lättare skapa kontakt mellan målare och beställare (både företag och privatpersoner).

Se filmen “Samtal med Graffitifrämjandet” som spelades in under Art of the Streets i augusti 2012.

Hur har det politiska läget sett ut i Stockholm? Här är en debatt från AOTS 2012.